Контрол на физични фактори

Контрол на физични фактори

Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на...

Контрол на вибрации

Контрол на вибрации

Контрол на вибрации Ние извършваме контрол на периодични, случайни и преходни...

Контрол на ел. уредби

Контрол на ел. уредби

Орган за контрол КАТОН е Акредитиран от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 да извършва Контрол...

Вентилационни инсталации

Вентилационни инсталации

Quisque fermentum erat non justo imperdiet commodo. Curabitur quis arcu in diam molestie...

  ЗА НАС

Фирма "Катон" ЕООД гр. Бургас е съсредоточена в извършването на контрол по електро безопастност - Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”, съпротивление на изолация, защитна заземителна уредба, мълниезащитна уредба, токове с нулева последователност /ДТЗ/, физични фактори на работната и околната среда - шум, осветеност, микроклимат, контрол на вентилационни инсталации и контрол на вибрации - общи и "ръка рамо". Фирмата е наследник на фирма ЕТ "Катон - Пашов" гр. Бургас притежавала лиценз от ДНСК като Пусковоналадъчна лаборатория. Управителя на фирма "Катон" ЕООД има повече от 27 години опит в сферата на електро безопастността и извършването на контрол.

От 2005 г. сме акредитиран орган за контрол от вида "С" по БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА "БСА" гр. София. През 2014 г. успешно преминахме и към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Нашата политика е поддържане и подобряване на качеството на услугите ни, като разчитаме на опита предаван от старото към младото поколение и непрекъсната квалификация на персонал.

Мнението и удовлетвореността на Нашите клиенти е цел номер едно за нас. Ние се стремим да изградим дългосрочни и трайни отношения с Вас и да докажем, че сме един надежден и коректен партньор.