Контрол на физични фактори

Demo 3

Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.