Контрол на вибрации

Контрол на вибрации

Demo 10

Ние извършваме контрол на периодични, случайни и преходни вибрации на "цялото тяло" и "Ръка-рамо", за да се определи степента на влияние върху здравето, комфорта и възприятието и болестите на движението. Резултатите от измерванията могат да послужат за предприемане на действия от страна на клиентите за предотвратяване на нежелани болести.